Het verschil tussen een database en een blockchain begrijpen

Laatst bijgewerkt op: 11 January 2021
Het Verschil Tussen een database en een blockchain handleiding

Wist u dat een blockchain en een database twee verschillende dingen zijn? Ik vraag dat omdat velen denken dat blockchain vergelijkbaar is met een database, maar het is veel meer dan dat.

Natuurlijk is een blockchain een vorm van een database, een gedistribueerde database. Ik weet dat sommigen van jullie misschien nieuwsgierig worden als ik zeg ‘gedistribueerd’ & ‘database’ samen.

Laten we deze nieuwsgierigheid levend houden, want ik ga vandaag het verschil en de gelijkenis tussen een database en een blockchain benadrukken.

Wat is een Blockchain?

Blockchain is een soort database, waarin transacties opgeslagen kunnen worden zonder tussenkomst van een overheersende centrale partij. 

Dat kunnen allerlei soorten transacties zijn. In het ene geval gaat het om betalingen met een digitale munt (Bitcoin) , in het andere om belangrijke gegevens die worden uitgewisseld tussen 2 partijen, zoals contracten, kunst of eigendomsbewijzen.

Ze hebben 1 ding gemeen.  Het worden blokjes informatie die digitaal ‘ondertekend’ zijn door beide partijen. Zonder tussenkomst van een derde partij en ze worden direct opgeslagen in de database.

Het is een DLT (Distributed Ledger Technology) die de wereld nog niet had gezien voordat het aan ons werd voorgesteld door Satoshi Nakomoto’s creatie van Bitcoin in het jaar 2009. 

De onderliggende technologie achter Bitcoin is dus Blockchain. 

Op Cryptosoep hebben we in het verleden al eens uitvoerig gesproken over hoe deze precies werkt. 

Maar voor de leek zal ik nog een keer een korte introductie geven.

Een blockchain is een gedistribueerd grootboek dat gebruikt kan worden tussen partijen die elkaar niet vertrouwen met gegevens.

Dat is zo omdat het toevoegen van iets aan de blockchain “werk” vereist.

In het geval van een Bitcoin-blockchain worden er bijvoorbeeld elke 10 minuten “blokjes” aan de keten toegevoegd door de miners met cryptografische bewijzen en tijdsregistraties (timestamps). Zoals je op onderstaande afbeelding kan zien, is er een reference van elke “Block” naar de vorige “Block”. In die hangen vast aan elkaar door middel van een ketting (Chain).

blockchain uitleg

Maar laten we niet vergeten dat dit proces blockchains erg traag maakt. Omdat elke nieuwe blok in de keten moet geverifieerd worden door andere miners. 

Deze cryptografische bewijzen en tijdsregistraties zorgen er samen met de bewijzen van het werk voor dat niemand die gegevens kan bewerken zonder er een aanzienlijke hoeveelheid werk aan te besteden. 

Bovendien creëert het toevoegen van transacties met tijdregistgraties een onveranderlijke geschiedenis die door iedereen kan worden geverifieerd.

Door middel van een blockchain wordt de herkomst van digitale records eenvoudig en transparant.

Men kan zien wanneer een digitale record is gemaakt (origin), eigendom van de records met timestamps, en de huidige status ervan, zoals we die hebben in de Bitcoin-blockchain.

Op de Bitcoin-blockchain kunt u daadwerkelijk de oorsprong van een bepaalde BTC zien, en hoeveel keer deze tussen verschillende adressen werd afgehandeld, en welk adres daadwerkelijk eigenaar is van die BTC.

Dit type gedistribueerd grootboek of database kan zeer nuttig zijn tussen partijen die elkaar niet vertrouwen en toch op een eerlijke en ongecentraliseerde manier met elkaar willen handelen.

Wat is een Database?

Databases zijn een soort centraal grootboek waar u de beheerder vertrouwt om het goed te beheren.

Natuurlijk geeft de databasebeheerder rechten om te lezen of te schrijven, in tegenstelling tot blockchain waar iedereen dat kan doen door de aanzienlijke hoeveelheid werk op een correcte manier te doen.

Maar net als blockchain kunnen moderne databases geschiedenis en verschillende versies van gegevens opslaan, maar tot op zekere hoogte met behulp van een gecentraliseerde vertrouwde entiteit.

En omdat ze gecentraliseerd zijn in de natuur, is hun onderhoud eenvoudig en hun output hoog. Maar dit brengt ook het nadeel met zich mee van het vertrouwen in een gecentraliseerde entiteit die bij beschadiging de volledige gegevens in gevaar kan brengen en zelfs het eigendom van digitale records kan veranderen.

Ook is het niet nodig om alle voorgaande versies van het grootboek te bewaren, omdat we allemaal standaard vertrouwen hebben in de gecentraliseerde instantie en deze eerlijk moet handelen, wat in de echte wereld ver van de werkelijkheid is.

In zo’n systeem is het gemakkelijk om de digitale archiefdocumenten te kopiëren en kan het dus geen problemen zoals dubbele bestedingen oplossen.

Nu, laten we eens kijken naar de database meer technisch.

Een database gebruikt de gegevensstructuur om informatie op te slaan. Alle gegevens die zijn opgeslagen in een database kunnen worden opgevraagd met behulp van een speciale querytaal die bekend staat als Structured Query Language (SQL).

 Een database kan met bijna elk type data werken en kan helpen om alle moderne ondernemingen te ondersteunen. Ook kan het worden geschaald om miljoenen records te ondersteunen.

De geschiedenis van de database is ook gevuld met veel revoluties. Het begon met alleen maar bestandshiërarchische systemen. Het had ernstige beperkingen en daarom is het later aangepast aan het relationele model. Het relationele database model is nuttig en geeft de eigenaar de mogelijkheid om met verschillende databases tegelijk te werken. 

Databasemanagementsystemen worden gebruikt om databases effectief te organiseren.

In de kern worden data-elementen opgeslagen in tabellen. De tabel bestaat uit velden die een ander type gegevens kunnen vastleggen, de zogenaamde attributen.

Private Blockchain vs Database

Veel mensen denken dat een private blockchain en een database essentieel hetzelfde zijn. Dit klinkt misschien hetzelfde als waar databases over gaan, maar ze zijn fundamenteel verschillend. 

Er zijn veel verschillende types van de blockchain. Zo hebben we bijvoorbeeld een privé blockchain die werkt in een gesloten ecosysteem. 

Een privé blockchain erft alle eigenschappen die een blockchain te bieden heeft, maar werkt in een gesloten omgeving. 

Alleen mensen die door de beheerder zijn toegestaan kunnen deelnemen aan de blockchain. De enige overeenkomst tussen private blockchain en database is het gecentraliseerde aspect.

Blockchain vs. Centralized Database: Authority and Control

Als we de blockchain en de database met elkaar vergelijken, is het eerste wat u zal opvallen hoe de autoriteit werkt. Blockchain is ontworpen om op een gedecentraliseerde manier te werken, terwijl de databases altijd gecentraliseerd zijn. Deze unieke eigenschap van blockchain geeft het de hefboomwerking die het nodig heeft om de volgende generatie van technologie te worden.

Decentralisatie brengt veel implementatieveranderingen met zich mee in de huidige systemen en processen die door de verschillende industrieën worden gebruikt. Het stelt netwerken in staat om onafhankelijk te werken en verwijdert elke behoefte aan gecentraliseerde controle.

Databases daarentegen functioneren volledig op basis van het gecentraliseerde aspect. Geen enkele traditionele database wordt aangedreven door decentralisatie.

Laten we eens dieper ingaan op de manier waarop centralisatie in databases werkt. Er wordt een beheerder toegewezen om de database te beheren. De beheerder heeft alle controle over de database, wat betekent dat hij de database kan beheren, wijzigen en controleren zoals hij dat wil. Zonder een beheerder zal de database helemaal niet functioneren. Hij staat bovenaan en kan de records eenvoudig aanmaken, wijzigen, wijzigen en verwijderen. Daarnaast kunnen ze ook andere taken uitvoeren, zoals het optimaliseren van de prestaties. Het is een belangrijke taak omdat een grotere database de neiging heeft om langzaam te worden in de loop van de tijd.

Als het gaat om andere gebruikers die aan de database zijn gekoppeld, kan een admin rollen delegeren aan andere gebruikers. Andere gebruikers kunnen de database beheren op basis van de rol die hen is toegewezen. Hij kan bijvoorbeeld een gebruiker toewijzen om nieuwe gebruikers aan te maken. Andere belangrijke functies zoals het maken van een back-up van de database, onderhoud, etc. kunnen ook worden uitgevoerd.

Het is echter niet eenvoudig, als we rekening houden met de verschillende soorten blockchains die er zijn. De basisblockchain die in bitcoin wordt geïntroduceerd is volledig gedecentraliseerd, maar kan niet worden geïmplementeerd bij bedrijven die privégegevens en -processen in het geding hebben. Daarom is de blockchain geëvolueerd, en hebben we een ander type van blockchain. Hybride/Federated blockchain is het meest voorkomende type blockchain dat er bestaat en dat het probleem van private organisaties oplost.

Hybride blockchains zijn toegestaan, wat organisaties de volledige mogelijkheid geeft om hun opstelling aan te passen aan de eisen.

Dit is een van de grootste verschillen tussen privé blockchains en databases. 

Conclusie: Blockchain vs Database

Blockchain

Niemand is de admin of in-charge

Iedereen heeft toegang tot de (openbare) blockchain

Iedereen met het juiste bewijs van het werk kan op de blockchain schrijven

Blockchains zijn traag

Geschiedenis van archieven & eigendom van digitale archieven

Database

Databases hebben admins & gecentraliseerde controle

Alleen entiteiten met rechten hebben toegang tot de database. 

Alleen entiteiten die het recht hebben om te lezen of te schrijven, kunnen dit doen. 

Databases zijn snel

Geen geschiedenis van archieven & eigendom van digitale archieven

Conclusie

Blockchain en relationele databases hebben overeenkomsten, en ook zijn ze erg verschillend van elkaar. Als je denkt dat je ze door elkaar kunt gebruiken, dan heb je het heel erg mis. In werkelijkheid waren relationele databases een van de beste upgrades van het traditionele databasesysteem. Het heeft echter nog steeds veel gebreken.

Als gevolg daarvan is blockchain, een nieuwe vorm van grootboeksysteem, hier om het te vervangen. Uiteraard heeft het ook enkele beperkingen, maar het is al zoveel beter dan relationele databases.

Ik wil niet de boodschap naar huis halen dat gecentraliseerde traditionele databases nutteloos of slecht zijn. In plaats daarvan wil ik laten zien dat beide soorten grootboeken voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt.

Zo kunnen we bijvoorbeeld overal waar we herkomst en onveranderlijkheid nodig hebben ‘de blockchain’ gebruiken. Wanneer we hoge prestaties en vertrouwelijkheid nodig hebben, kunnen we gebruik maken van traditionele databases.

Sending
User Review
0 (0 votes)