Distributed Ledger Network

In de eenvoudigste vorm is een distributed ledger (gedistribueerd grootboek) een database die onafhankelijk wordt bewaard en bijgewerkt door elke deelnemer (of knooppunt) in een groot netwerk. De distributie is uniek: records worden niet door een centrale autoriteit aan verschillende knooppunten gecommuniceerd, maar worden in plaats daarvan onafhankelijk geconstrueerd en bijgehouden door elk knooppunt.

Verzenden
User Review
0 (0 votes)

Comments (No)

Leave a Reply