In de eenvoudigste vorm is een distributed ledger (gedistribueerd grootboek) een database die onafhankelijk wordt bewaard en bijgewerkt door elke deelnemer (of knooppunt) in een groot netwerk. De distributie is uniek: records worden niet door een centrale autoriteit aan verschillende knooppunten gecommuniceerd, maar worden in plaats daarvan onafhankelijk geconstrueerd en bijgehouden door elk knooppunt.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *