Een bedrag dat wordt ingehouden op een betaling en in depot wordt gehouden bij een derde (bv. op de derdenrekening van een notaris of advocaat) voor een bepaalde periode of totdat er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bij een koopovereenkomst kan een escrow worden overeengekomen om risico’s die zich mogelijk pas na de koop realiseren af te dekken.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *