PoS (Proof-of-Stake)

Proof-of-stake (PoS) is een type algoritme waarmee een cryptocurrency blockchain-netwerk gedistribueerde consensus tracht te bereiken. In op PoS gebaseerde cryptocurrencies wordt de maker van het volgende blok gekozen via verschillende combinaties van willekeurige selectie en aantal stakes of leeftijd van de stakes.

Verzenden
User Review
0 (0 votes)

Comments (No)

Leave a Reply