de informatie site over Cryptocurrency, NFTs en P2E games. 

Wat is Ethereum

Wat is Ethereum

We zullen in dit artikel proberen in klare taal Ethereum uit te leggen en hoe dit nu precies verschilt van andere blockchain technologieën zoals bitcoin.

Bitcoin (BTC) wordt gezien als het digitale goud van de volgende generatie, maar wat is Ethereum dan? Als je nieuw bent in de cryptocurrency wereld, is dit een logische vraag.

Wanneer je leest over Bitcoin praten ze ook over Ethereum, velen denken dat ethereum en bitcoin competitie van elkaar zijn maar ze hebben elk andere toepassingen, doelen en technologie.

Ethereum logo

Ethereum is een gedecentraliseerd blockchain netwerk dat werkt via de ETH munt. Deze ETH munt stelt gebruikers van het netwerk in staat om transacties uit te voeren, verhandelen van cryptocurrencies en NFTs, interest genereren door het staken van munten, en zoveel meer.

Velen zien Ethereum als de volgende revolutie van het internet. Omdat het volledig gedecentraliseerd werkt. Als je naar platformen kijkt zoals de Play store van Apple dan zijn deze gecentraliseerd.

Dit wil zeggen dat er 1 bedrijf de controle heeft over je account. Ze kunnen je je toegang ontzeggen of je geld blokkeren. Dit is web 2.0.

Ethereum aan de andere kant is een gedecentraliseerd, door gebruikers gedragen netwerk.

Deze gids zal je inzicht geven in de geschiedenis van Ethereum, hoe werkt ethereum, Ethereum mining, de verschillen tussen ethereum en bitcoin , voordelen en waarom komt er Ethereum 2.0.

Hoe werkt Ethereum

Net als Bitcoin bestaat het Ethereum-netwerk uit duizenden computers over de hele wereld, dankzij gebruikers die deelnemen als “nodes”, in plaats van een gecentraliseerde server.

Dit maakt het netwerk gedecentraliseerd en zeer immuun voor aanvallen, en in wezen niet in staat om down te gaan als gevolg hiervan. Als één computer het begeeft, maakt dat niet uit omdat duizenden anderen het netwerk overeind houden.

Ethereum is in principe een enkel gedecentraliseerd systeem dat een computer draait die de Ethereum Virtual Machine (EVM) wordt genoemd. Elk node draait op een kopie van die computer, wat betekent dat alle interacties geverifieerd moeten worden zodat iedereen zijn kopie kan bijwerken.

Netwerk interacties worden anders beschouwd als “transacties” en worden opgeslagen in blocks op de Ethereum blockchain. Miners valideren deze blocks alvorens ze vast te leggen op het netwerk en te gebruiken als transactie geschiedenis of een digitaal grootboek.

Mining om transacties te verifiëren staat bekend als een proof-of-work protocol (PoW) consensus methode. Elk block heeft een unieke 64-cijferige code  die het identificeert.

Miners zetten hun computerkracht in om die code te vinden en bewijzen daarmee dat die uniek is. Hun computerkracht is het “bewijs of proof” van dat werk, en miners worden beloond in ETH voor hun inspanningen.

Net als bij Bitcoin zijn ook alle Ethereum-transacties volledig publiek. Miners zenden voltooide blocks uit naar de rest van het netwerk, bevestigen de verandering en voegen de blocks toe aan ieders kopie van het grootboek.

Met bevestigde blocks kan niet gemanipuleerd worden, en ze dienen als een perfecte geschiedenis van alle netwerktransacties.

Maar, als miners betaald worden voor hun werk, waar komt die ETH dan vandaan?

Maar, als miners betaald worden voor hun werk, waar komt die ETH dan vandaan?

Elke transactie op het netwerk gaat samen met een vergoeding, “gas” genaamd, die betaald wordt door de gebruiker die de transactie maakt. Die vergoeding wordt betaald aan de miner die de transactie valideert.

Dit stimuleert toekomstige mining en verzekert de veiligheid van het netwerk.

Omdat ETH meer een utility token is dan een waardetoken (bitcoin), is zijn aanbod ook oneindig. Ether komt heel de tijd in omloop in de vorm van miner-beloningen, en dat zal ook gebeuren met stakingbeloningen zodra het netwerk overgaat op proof-of-stake protocol (PoS).

Helaas voor velen, kunnen de Ethereum gas fees vrij hoog oplopen afhankelijk van de netwerk activiteit. Dit komt omdat een block slechts een beperkte hoeveelheid gas kan bevatten, die varieert op basis van transactietypes en -bedragen.

Als gevolg hiervan zullen miners transacties kiezen met de hoogste gas fees, wat betekent dat gebruikers met elkaar strijden om transacties als eerste te valideren. Deze competitie duwt de fees hoger en hoger, waardoor het netwerk verstopt raakt tijdens drukke tijden.

Netwerk congestie is een belangrijk probleem, hoewel het wordt aangepakt in Ethereum 2.0. In ethereum 2.0 gaat het over van een proof of work protocol naar een proof of stake protocol.

Voor interactie met Ethereum is cryptocurrency nodig, die wordt opgeslagen in een wallet. Die wallet maakt verbinding met DApps, en fungeert als een paspoort voor het Ethereum ecosysteem.

Van daaruit kan iedereen artikelen kopen, spelletjes spelen, geld lenen en allerlei activiteiten doen, net zoals op het traditionele internet. Alleen, het traditionele internet is gratis voor gebruikers, omdat ze persoonlijke informatie weggeven.

Gecentraliseerde entiteiten die websites beheren, verkopen die gegevens vervolgens om geld te verdienen.

Cryptocurrency neemt hier de plaats in van data, wat betekent dat gebruikers vrij zijn om anoniem te browsen en te interacteren. Dit betekent ook dat DApp-gebruik niet discriminerend is. Geen enkele DApp voor leningen of banken kan bijvoorbeeld iemand weigeren op basis van ras of financiële status.

Een tussenpersoon kan niet blokkeren wat zij als een “verdachte transactie” beschouwen. Gebruikers controleren wat ze doen en hoe ze het doen, dat is waarom velen Ethereum beschouwen als Web 3.0 – de toekomst van web interactie.

Geschiedenis van Ethereum blockchain technologie

Ethereum was niet altijd het op één na grootste blockchainproject ter wereld. Vitalik Buterin was eigenlijk mede-oprichter van het project als antwoord op de tekortkomingen van Bitcoin. 

Buterin publiceerde de Ethereum white paper in 2013, met details over smart contracts – geautomatiseerde onveranderbare ” if-then” statements – die de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties (dapps) mogelijk maken. 

Hoewel DApp ontwikkeling al bestond in de blockchain wereld, waren platforms niet interoperabel. Buterin wilde ze met Ethereum verenigen. Voor hem was het verenigen van de manier waarop DApps werken en interacteren de enige manier om adoptie te behouden.

En zo werd Ethereum 1.0 in 2015 geboren. Zie het als: één ruimte voor tienduizenden verschillende applicaties (zoals op je telefoon van de Google Play store), die zich allemaal aan dezelfde regels houden.

Alleen die regelset is hard gecodeerd in het netwerk en wordt autonoom gehandhaafd met ontwikkelaars die hun eigen regels kunnen afdwingen binnen DApps.

Er is geen centrale partij, zoals bij Apple die regels verandert en handhaaft. In plaats daarvan is de macht in handen van de mensen die optreden als een gemeenschap.

Toepassingen van Ethereum blockchain

Decentralized Finance (DeFi)

Een van de meest veelbelovende real-world use cases voor Ethereum is decentralized finance toepassingen, ook vaak afgekort als “DeFi”. Dit omvat smart contract-aangedreven leningen, het minten van stablecoins, en gedecentraliseerde uitwisselingen van cryptovaluta en NFTs.

Het Netwerk

Net als Bitcoin is Ethereum een gedistribueerd openbaar blockchain-netwerk.

Hoewel er enkele belangrijke technische verschillen tussen de twee zijn, is het belangrijkste onderscheid dat moet worden opgemerkt dat Bitcoin en Ethereum aanzienlijk verschillen qua doel en mogelijkheden.

Bitcoin biedt een bepaalde toepassing van blockchain-technologie, een peer-to-peer elektronisch cash-systeem dat online Bitcoin-betalingen mogelijk maakt.

Ethereum

Terwijl de Bitcoin-blockchain wordt gebruikt om eigendom van digitale valuta (bitcoins) bij te houden, concentreert de blockchain van Ethereum zich op het uitvoeren van de programmacode van elke gedecentraliseerde toepassing.

In de Ethereum-blockchain werken miners om Ether te verdienen, een type crypto-token dat het netwerk van brandstof voorziet. Naast een verhandelbare cryptocurrency, wordt Ether ook gebruikt door applicatieontwikkelaars om transactiekosten en diensten op het Ethereum-netwerk te betalen.

Ethereum is een gedecentraliseerd platform voor smart contracts: applicaties die precies volgens planning werken zonder enige mogelijkheid van downtime, censuur, fraude of tussenkomst door derden.

Deze apps worden uitgevoerd op een op maat gemaakte blockchain, een enorm krachtige gedeelde wereldwijde infrastructuur die waarde kan verplaatsen en het eigendom van onroerend goed vertegenwoordigt.

Op traditionele serverarchitecturen moet elke toepassing zijn eigen servers instellen die hun eigen code in geïsoleerde silo’s uitvoeren, waardoor het delen van gegevens moeilijk wordt. Als een enkele app is gecompromitteerd of offline gaat, worden veel gebruikers en andere apps getroffen.

In een blockchain kan iedereen een node instellen dat de benodigde gegevens repliceert zodat alle nodes een overeenkomst bereiken en worden gecompenseerd door gebruikers en app-ontwikkelaars.

Hierdoor kunnen gebruikersgegevens privé blijven en worden apps gedecentraliseerd, zoals internet zou moeten werken.

Verschil tussen Bitcoin en Ethereum

Bitcoin is digitaal geld, bestaat al langer en kan gebruikt worden om peer-to-peer geld te versturen zonder tussenkomst van derde partij zoals een bank.

Ethereum doet zelfde maar kan ook slimme transacties sturen met bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld je huur elke maand betalen op een bepaalde datum, een bedrag sturen voor iemand zijn of haar verjaardag.

Dus eigenlijk een contract dat uitgevoerd wordt als aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Dit klinkt eenvoudig maar tegenwoordig gaat dit niet zo makkelijk zonder dat een derde bedrijf of bank hier tussenzit bv.

Meestal zijn dit banken, overheden, advocaten of een notaris maar ook bij bedrijven zoals Airbnb of Uber zie je hetzelfde.

Deze bedrijven vervullen een rol als tussenpersoon met hun eigen centraal platform. Zij hebben alle macht in handen zonder hun eigen middelen.

Bijvoorbeeld AirBnB is de grootste hotelketen zonder hotels, Uber is het grootste taxibedrijf zonder eigen taxis, Spotify is de grootste aanbieder van muziek zonder eigen muziek.

Smart Contacts

Smart contract is slechts een uitdrukking die wordt gebruikt om computercode te beschrijven die de uitwisseling van geld, inhoud, eigendom, aandelen of iets van waarde kan vergemakkelijken.

Bij het uitvoeren van de blockchain wordt een slim contract een als zichzelf opererend computerprogramma dat automatisch wordt uitgevoerd wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Omdat smart contracts op de blockchain draaien, lopen ze precies zoals geprogrammeerd zonder enige mogelijkheid van censuur, downtime, fraude of inmenging door derden.

Hoewel alle blockchains de mogelijkheid hebben om code te verwerken, zijn de meeste erg beperkt. Ethereum is anders.

In plaats van een reeks beperkte bewerkingen te geven, kunnen ontwikkelaars met Ethereum de gewenste bewerkingen maken. Dit betekent dat ontwikkelaars duizenden verschillende applicaties kunnen bouwen die veel verder gaan dan wat we ooit hebben gezien. Het algoritme van Ethereum is Ethash.

dAPPS

Apps VS dApps

DApp is een verkorte vorm voor decentraliced application.

Een DApp heeft een back-endcode die werkt op een gedecentraliseerd peer-to-peer-netwerk.

In tegenstelling tot een app waarbij de code voor de backend op gecentraliseerde servers wordt uitgevoerd.

Een DApp kan een frontendcode en gebruikersinterfaces hebben die in elke taal zijn geschreven (net als een app) die naar de backend kan sturen. Bovendien kan de frontend worden gehost op gedecentraliseerde opslag zoals Swarm of IPFS.

Een app = frontend + server is, en aangezien Ethereum-contracten code is die wordt uitgevoerd op het globale gedecentraliseerde Ethereum peer-to-peer-netwerk, dan is een DApp:
DApp = frontend + contracten

Hier kun je enkele voorbeelden vinden:

Golem

Golem is een wereldwijde, open source, gedecentraliseerde supercomputer waartoe iedereen toegang heeft. Het is samengesteld uit de gecombineerde kracht van de machines van gebruikers: van pc’s tot volledige datacenters.

Golem is in staat om een breed scala aan taken te berekenen, van CGI-rendering, machine learning tot scientific computing. De beperkingen van Golem worden alleen bepaald door de creativiteit van de ontwikkelaarscommunity.

Golem creëert een gedecentraliseerde deeleconomie van rekenkracht en levert softwareontwikkelaars een flexibele, betrouwbare en goedkope bron van computerkracht.

Brave

In een wereld waarin consumenten moeite hebben om hun aandacht te behouden en privacy te beheersen, lijkt Brave nogal uniek. Een schokkende 60% van de laadtijd van webpagina’s wordt veroorzaakt door de onderliggende advertentietechnologie.

Brave browser maakt surfen op het internet snel en veilig door u te beschermen tegen tracking van derden. Als u ervoor kiest om makers van inhoud te ondersteunen door advertenties in te schakelen, kunt u worden beloond met tokens. Dit geeft eindgebruikers een ongeëvenaard niveau van controle.

Meer lezen over Brave.

DAO

Ethereum kan ook worden gebruikt om Decentralized Autonomous Organizations (DAO) te bouwen. Een DAO is een volledig autonome, gedecentraliseerde organisatie zonder één enkele leider.

DAO’s worden gerund door programmacode, op een verzameling slimme contracten, geschreven op de Ethereum-blockchain. De code is ontworpen om de regels en structuur van een traditionele organisatie te vervangen, waardoor de noodzaak voor mensen en gecentraliseerde controle overbodig is.

Een DAO is eigendom van iedereen die tokens koopt, maar in plaats dat elke token gelijk is aan aandelen en eigendom, fungeren tokens als bijdragen die mensen stemrecht verlenen.

Een DAO is eigendom van iedereen die tokens koopt, deze werken niet als aandelen of eigendom maar fungeren de tokens hier als bijdragen die mensen stemrecht verlenen.

Een DAO bestaat uit een of meer contracten en kan worden gefinancierd door een groep gelijkgestemde personen. Een DAO werkt volledig transparant en volledig onafhankelijk van menselijke tussenkomst, inclusief de originele makers.

Een DAO blijft op het netwerk zolang het zijn overlevingskosten dekt en een nuttige service biedt aan zijn klantenbestand.

Hoe Ethereum kopen

Ethereum kun je kopen op de volgende platformen:

Ethereum wallets

Als je Ethereum wilt opslaan in een software wallet, gebruik dan de officiële Ethereum wallet.

De veiligste manier is natuurlijk nog steeds uw munten opslaan op een hardware wallet. Ledger Nano S en Trezor bieden ondersteuning voor Ethereum.

Share this article:

what you need to know

in your inbox every morning