de informatie site over Cryptocurrency, NFTs en P2E games. 

Wat is een CBDC

Wat is een CBDC

Je hoort het steeds vaker CBDC. CBDC staat voor Central Bank Digital Currency, kort gezegd een cryptocurrency van de centrale bank. In dit artikel staat de CBDC centraal. Het is immers wel goed om te melden dat CBDC nog geen officiële definitie is.

Informatie kan daarom in de loop der tijd wijzigen. Wij zorgen ervoor dat dit artikel goed bijgehouden wordt, zodat jij altijd up to date bent omtrent deze cryptomunt.

Wat is een CBDC nu precies?

CBDC is eigenlijk net als bankbiljetten en rekeningen een betaalmiddel en tevens een waarde opslag. Het grootste doel hiervan is om namaak te voorkomen.

Daarnaast maakt het deel uit van de totale geldstromen binnen een bank. Dit is natuurlijk erg fijn, want hierdoor zijn burgers in staat om het geld op te slaan en over te dragen zonder de tussenkomst van een centrale bank.

Zoals je wellicht weet draait CBDC op blockchain en dat is precies wat de centrale banken willen. Door het toepassen van deze munt met de juiste technologische architectuur kunnen banken de transacties tussen bedrijven en burgers bijhouden. 

Waarom een Digitale Euro?

De Europese centrale bank onderzoekt een digitale euro en probeert met een praktisch ontwerp daarvoor te komen zonder zeker te weten of zij ooit zo’n munt zal uitgeven, aldus Mai.

“Ze willen zich alleen voorbereiden op een concept en dan beslissen of ze het gaan uitgeven of niet.

Als ze over twee jaar zouden besluiten dat ze een digitale euro gaan uitgeven, zal het waarschijnlijk nog twee of drie jaar duren om door een experimenteerfase van implementatie te gaan,” zei Mai in een interview met CoinDesk.

Ze voegde eraan toe dat de EU pas vanaf 2027 mogelijk een digitale euro in actie zal zien.

“Tot nu toe weten we niet hoe het eruit gaat zien. En er is gewoon niet veel informatie,” zei Mai.

Digitale euro

Volgens Jonas Gross, voorzitter van de DEA, zal er een rol zijn weggelegd voor banken bij het ontwerp en de uitgifte van een digitale euro.

“De ECB heeft een jaar geleden het rapport uitgebracht over hun eerste gedachten, en wat we wel weten is dat de banken erbij betrokken zullen zijn, dus de centrale bank zal het niet allemaal zelf doen,” zei Gross.

De europese centrale bank overweegt een digitale euro voor particulieren, die door consumenten voor dagelijkse transacties zou kunnen worden gebruikt. Sandner verwacht dat commerciële banken bij dat onderzoek betrokken zullen zijn.

In november heeft de ECB Evelien Witlox, een voormalig directeur van de Nederlandse bank ING, aangetrokken om het experiment met de digitale euro te leiden. ING Groep is vooral actief op het gebied van zakelijk en particulier bankieren. (bron: Coindesk)

De rol van de Centrale Banken

Centrale banken hebben een belangrijke rol. Zo zijn deze banken verantwoordelijk voor het monetair beleid. Omdat veel centrale banken in de loop der jaren enorme kredieten en financiële risico’s hebben genomen zijn de banken te groot geworden om failliet te gaan. 

Veel banken maken zich zorgen om het handelsbeleid van de VS. De dollar wordt immers gebruikt voor wereldwijde facturen en daarnaast wordt twee derde van de aandelen aangeboden tegen de dollar.

Door deze ontwikkelingen moeten banken anders denken en de centrale bank, die het monetair beleid voert, moet daarom ook anders denken.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de central bank digital currency haar intreden heeft gedaan. Door de Bitcoin is het mogelijk om zowel voor de centrale als de commerciële banken een controleslag in te bouwen. Je ziet derhalve dat steeds meer banken hier belangstelling voor krijgen.

Hoe past een centrale bank de CBDC toe?

Zoals reeds in de introductie beschreven is er nog geen vaste definitie gekoppeld aan hoe CBDC wordt toegepast. Vele banken zitten momenteel in de conceptuele fase, maar dit heeft geleid tot een drietal mogelijkheden tot implementatie:

1. Een van de oplossingen is het verschaffen van depositorekeningen vanuit de centrale banken aan het volk waarbij elke depositorekening haar eigen digitale token heeft.

De betreffende tokens kunnen derhalve opgeslagen worden in wallets. Hierbij neemt de centrale bank de rol van de commerciële bank over.

2. Zoals je wellicht kunt voorstellen willen niet alle centrale banken de rollen van de commerciële banken op zich nemen.

Hierdoor besluiten de centrale banken om een reserverekening aan financiële instellingen te verlenen. 

3. Tot slot is er nog een derde mogelijkheid.

Deze mogelijkheid houdt in dat activa van de commerciële banken volledig worden ondersteund door centrale bankresevers.

Hierbij leiden CBDC’s tot betere financiële inclusie en vermindering van risico’s. Echter, kan het voorkomen dat commerciële banken buitenspel gezet worden.

Heeft de Chinese centrale bank een CBDC?

China heeft de afgelopen jaren vorderingen gemaakt in de richting van een digitale renminbi.

Wat zijn de voordelen van CBDC?

Het toepassen van CBDC zorgt voor een aantal voordelen. We zullen deze puntsgewijs hieronder nader toelichten:

Nadelen van een CBDC

Het zijn momenteel onzekere tijden voor financiële instellingen vooral voor een commerciële bankdoor de negatieve rente op je bankrekening.

Met de komst van bitcoin en het proberen afschaffen van het contant geld proberen ze hun machtspositie te behouden van wat er op je bankrekening staat.

De banken willen de mass adoption van de gedecentralizeerde blockchain technologie een stapje voor zijn om hun eigen gecentraliseerde blockchain technologie te ontwikkelen.

Waardoor er terug meer kans zal zijn dat ze een manier zullen hebben om je geld te ontzeggen of te controleren.

Het digitaal centralebankgeld zullen niet hetzelfde zijn als andere crypto munten zoals Ethereum.

Duim omlaag

Gebruiken landen al CBDC?

Er is in 2019 een rapport gepubliceerd over CBDC’s van het Britste Insitture and Faculty of Actuaries.

Hierin staat dat de volgende landen in ieder geval al reeds deelnemen aan het CBDC:

Daarnaast zie je dat steeds meer landen aan het overwegen zijn om te experimenteren met CBDC. Hierbij kun je denken aan landen zoals: Kazakhstan, Filipijnen, Rusland, Thailand, Zweden, Uruguay en nog een aantal landen.

Conclusie CBDC

Centrale banken kunnen niet achterblijven en moeten om deze reden technologische toepassingen toepassen om zodoende het monetair beleid te steunen.

Om deze reden proberen centrale banken in te grijpen middels CBDC’s waarbij tevens de commerciële banken tevreden worden gehouden. Op dit vlak staat de CBDC nog in haar kinderschoenen en is het afwachten wat centrale banken besluiten te doen.

Share this article:

what you need to know

in your inbox every morning